Bolagsform: aktiebolag, org.nr: 55 67 64 - 2466
Säte / verksamhetsort: Stockholm, Sverige.
Etableringsår: 2008 - bildades genom delning av modern line arkitekter AB
Ägare och VD: Bengt Rydén ark SAR/MSA

INRIKTNING: Projektinitiering, stadsutveckling och detaljplanearbete, fastighetsutveckling, nybyggnad bostäder, kontor, handel, förskolor och skolor, industri mm.

AFFÄRSIDÉ: Utveckla projektidéer, kreera moderna stadsmiljöer/byggnader och genom detta bidra till ett humanistiskt, framtidsinriktat samt ett hållbart samhälle ur såväl socialt, ekonomiskt och ett ekologiskt perspektiv.

ARKITEKTURSYN: Stadsplanering och arkitektur ges ett uttryck som samspelar med vår tid och bör peka framåt vad gäller livskvalité, hållbarhet, funktion, estetik mm.

MAP:s STYRKA: Vi försöker tänka nytt och annorlunda samt att se möjligheter före andra. Till detta kommer en modern och självständig arkitektur. Vi eftersträvar systematik och rationella lösningar i projekten. Tillsammans med våra samarbetspartners upprättar vi genomarbetade bygghandlingar.

SAMARBETSPARTNERS: Vi samarbetar med bla Ahlqvist & Almqvist arkitekter, XYZDP , Zin arkitektur och Komet 52 fastighetsutveckling. Detta ger oss tillgång till en bredare kompetens och större resurser.

GENOMFÖRDA PROJEKT OCH REFERENSER:
Exempel på pågående och nyss färdigställda projekt:
 • Markanvisningstävling Nya Gatan i Nacka omfattande ca 75 lägenheter i samarbete med HSB
 • Projektinitiering med 100 student- / forskarbostäder Kampementsbadet Stockholm. Samarbete med Byggvesta
 • Bostadsskrapa med ca 250 lgh väster om Kista Tower åt HSB
 • Tullinge station, utveckling av området söder om järnvägen med 250-300 nya bostäder för HSB
 • Racketen 10 Alviks Strand sthlm - transferening av kontorsområde till 800 nya vattennära bostäder åt PROFI
 • Projektinitiering med bostäder utefter Grimstagatan i Vällingby. Samarbete med Borätt
 • Bryggvägen Stockholm, bygglov och FU för totalt ca 160 lgh och en förskola åt Byggvesta och ALM Equity
 • Roslags Näsby 3D - Täby. Vunnen markanvisningstävling. Samarbete med HSB och Ahlqvist & Almqvist
 • Gnesta centrum, parallellt uppdrag som underkonsult till Ahlqvist & Almqvist
 • Markanvisningstävling i kv Hjulmakaren i Sundbyberg omfattande ca 250 lgh med en knallgrön profil. HSB
 • Portowo Polen, Masterplan för ca 2000 lgh. Samarbete till Ahlqvist & Almqvist som underkonsult (Inter Ikea)
 • Ett flertal stadsplaneskisser i närförort i Stockholm åt Seniorgården
 • Ett flertal stadsplaneskisser i centrala Stockholm åt HSB
 • Etapputbyggnadsstudier av kv Göta Ark 18 vid medborgarplatsen i Stockholm åt GE och Balder

Exempel på genomförda nybyggnadsprojekt på senare tid är:
 • Brf Landmärket, ett 16 vån höghus med 64 lgh och gemensam takterrass, Sundbyberg (Riksbyggen)
 • Brf Bryggan, Bonums första seniorboende med 27 lgh, Sundbyberg (Bonum)
 • Brf Sjöbodarna, 54 ungdomsbostäder, Sundbyberg (Riksbyggen)
 • Påljungshage - externt köpcentra i Nyköping omfattande 28.000 m2BTA (INVENSIS)
 • Möbelvaruhus åt MIO i Gävle och Skövde (MIO genom Ett par grader AB)
 • Kontorshus i Khimkki, Moskva (Inter Ikea Systems)
 • Pumpen Lidköping, kontor- och lager (Ett par grader AB)
 • VW Akalla, bilförsäljningsanläggning (Svenska Volkswagen)
 • Hammarby Sjöstad 207 lägenheter, Stockholm (HSB och SKANSKA)
 • Södra Ängby 33 st seniorbostäder, Stockholm (Seniorgården och JM)

Under 1990-talet har ägaren arbetat med genomförda bostadsprojekt med hyresrätt åt bl.a.:
 • Mimer i kv Julius Jörgen i Västerås, resultatet av en vunnen allmän svensk arkitekttävling
 • Sollentunahem i Viby

PROJEKTINITIERING - STADSUTVECKLING - DETALJPLANEARBETE:
MAP har stor erfarenhet av plan- och utredningsuppdrag samt av den formella detaljplane-processen. I dec 2012 vann detaljplanen för kv Göta ark 18 vid Medborgarplatsen i centrala Stockholm laga kraft. Detaljplanen för Bryggvägen i Gröndal i Stockholm vann laga kraft under 2014. I dessa båda detaljplaner har MAP dels initierat projekten och dels varit en drivande kraft i själva detaljplaneupprättandet i samarbete med Stockholms stads stadsbyggnadskontor.

Under början på 2000-talet genomförde undertecknad på uppdrag av Sollentunahem stadsplanestudier avseende förtätning i Edsberg och tog fram ett koncept för rationellt byggande med ett volymuppbyggt bygglådesystem som utgångspunkt. Dessutom genomfördes för Riksbyggens räkning en framgångsrik markanvisningstävling som resulterat i uppförda bostadsbyggnader (brf Bryggan, sjöbodarna och Landmärket) samt stadsplanestudier i kv. Franstorp och Hamnen vid Bällstaån i Sundbyberg.

Idéskisser / exploateringsstudier etc tas fram med kort varsel och utförs av en erfaren arkitekt.

TÄVLINGSVERKSAMHET:
Under åren har MAP:s vd och ägare varit framgångsrik I ett flertal nationella och europeiska allmänna arkitekt-tävlingar med bla flera 1:a priser. Detsamma gäller även sk markanvisningstävlingar.

Som enda svensk deltagare var vd (då delägare i modern line) inbjuden till den internationella arkitekturtävlingen om bostadsområdet Viikki i norra Helsingfors 2002. Resultatet blev ett inofficiellt 2:a pris. Övriga inbjudna var det välkända danska arkitektkontoret Vandkunsten och två finska kontor. Tävlingsarrangör var Helsingfors Stads Bostadsproduktions Bolag.


senaste uppdatering utförd 2015-05-15